SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujący sposób płatności z tytułu umowy sprzedaży: płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy prowadzony w Alior Bank o numerze:
51 2490 0005 0000 4000 9767 9966

2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.